Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
Itinerer: KronikaRajdow.pl » Aktualno?ci » Aktualno?ci » Miros?aw Bar potrzebuje naszej pomocy!

Miros?aw Bar potrzebuje naszej pomocy!

Aktualno?ci wtorek, 14 stycznia 2014 10:15

Kolorowe fotografie rajdowe Miros?awa Bara publikowane na Kronice Rajdw doskonale oddaj? atmosfer? rajdw z tamtych lat. Wielki pasjonat i aktywny dzia?acz motorsportu od dawna zmaga si? z bardzo powa?nymi problemami zdrowotnymi. Mo?emy pomc przekazuj?c 1% swojego podatku do czego gor?co zach?camy!

Miros?aw Bar jest wielkim mi?o?nikiem motorsportu. Od 1978 roku zacz?? je?dzi? na rajdy. Rok p?niej zosta? s?dzi? rajdowym. Od blisko 30 lat organizowa? i wsp?organizowa? rajdy i wy?cigi samochodowe. By? inicjatorem, za?o?ycielem i prezesem stowarzyszenia samochodowego Auto-Sport-Klub. Stale wyje?d?a? jako obserwator na rajdy i wy?cigi.

Kolorowa fotografia analogowa fascynowa?a Miros?awa Bara. W po?owie lat osiemdziesi?tych po??czy? swoje dwie pasje. Fotografi? i motorsport. Dzi?ki temu na kolorowych kliszach uchwyci? atmosfer? rajdw i wy?cigw z tamtych lat. Na Kronice Rajdw publikowali?my wybrane zdj?cia Miros?awa Bara oraz galerie:

Rajd Krakowski 1986

Rajd Krakowski 1986

 

Rajd Polski 1990

Rajd Polski 1990

 

Miros?aw Bar zmaga si? z bardzo powa?nymi problemami zdrowotnymi. Od po?owy 2010 roku i czasu ostatniego pora?enia i czteroko?czynowego parali?u nie wyje?d?a na rajdy. Ka?dego dnia walczy o powrt do zdrowia. Mo?emy pomc przekazuj?c 1% swojego podatku wpisuj?c w formularzu PIT numer:


KRS 0000020967
z dopiskiem Miros?aw Bar


Miros?aw Bar - by wrci? do dzia?ania
www.miroslawbar.plpowered-by-vcamedia